måndag 7 april 2008

hemma igen

efter en två dagar lång domarkonferens i Marma. Två dagar fyllda med praktisk bedömning i bruksklass, suveränt arrangerat med en tidsplanering som imponerade stort! Vi var 14 domare som tillsammans med distriktets tävlingssektor arbetade oss igenom samtliga lydnadsmoment i bruks, spårupptag i lägre klass, uppletande, budföring och sök under överinseende av Staffan Nordin som tillförde mycket bra - kanonbra att få svar direkt när frågor dök upp! Känns bra inför den kommande säsongen att ha ordentligt med kött på benen och en samsyn bland distriktets domare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar